Zwroty i Reklamacje

ZWROT I WYMIANA


 • Pamiętaj, że towar zawsze możesz zwrócić lub wymienić w ciągu 14 dni (liczonych od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostarczenia produktu do sklepu). Podstawą wymiany lub zwrotu jest potwierdzenie zamówienia znajdujące się w czarnej kopercie razem z formularzem zwrotów.

• Towar nie może posiadać śladów użytkowania.

• Pamiętaj o tym żeby ostrożnie przymierzać produkty i ich nie zabrudzić, nie odrywaj też metek.

 

JAK ZWRÓCIĆ LUB WYMIENIĆ TOWAR?


1. Wydrukuj i wypełnij formularz zwrotu/wymiany. Jeśli go nie masz możesz pobrać dokument klikając tutaj. Zwrot lub wymiana produktu nie posiadającego wypełnionego formularza nie jest możliwa. Pamiętaj o wpisaniu swojego numeru konta na które mają zostać przesłane środki w formie zwrotu.


2. Jeśli w momencie składania zamówienia posiadałeś zarejestrowane konto w sklepie, zaloguj się przy użyciu swoich danych, a następnie wybierz zakładkę Zwroty/Reklamacje i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Jeśli chcesz wymienić produkt, dokonaj zwrotu i złóż oraz opłać nowe zamówienie na odpowiedni produkt. Środki za pierwsze zamówienie zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu zwracanego produktu.


W sytuacji, gdy wartość zwracanego bądź wymienianego produktu przekracza 250 zł zwrot jest całkowicie darmowy, natomiast jeśli nie spełniasz tego wymogu wyślij paczkę dowolną metodą na adres sklepu.


Usługa darmowej wymiany bądź zwrotu jest jednorazowa dla danego zamówienia, w przypadku ponownej wymiany bądź zwrotu produktu prosimy o zastosowanie się do warunków z punktu 3.

Zapakuj produkt, formularz zwrotu/wymiany oraz dowód zakupu do pudełka i szczelnie je zaklej. Zwrot bądź wymiana bez paragonu nie jest możliwa. W przypadku zwrotu bądź wymiany pamiętaj, aby zapakować produkt w bezpieczne pudełko na przykład to w którym zostało do Ciebie dostarczone zamówienie co uniemożliwi zniszczenie produktu lub opakowania od producenta.


Masz pytania? Napisz do Nas na email: kontakt@splendear.com

 

3. Jeżeli nie nie posiadasz konta w sklepie odeślij nam zamówienie dowolną bezpieczną metodą na adres sklepu podany poniżej.


Zapakuj produkt, formularz zwrotu/wymiany oraz potwierdzenie zakupu do pudełka i szczelnie je zaklej. W przypadku zwrotu bądź wymiany pamietaj, aby zapakować produkt w bezpieczne pudełko na przykład to w którym zostało do Ciebie dostarczone zamówienie co uniemożliwi zniszczenie produktu lub opakowania od producenta.


Masz pytania? Napisz do Nas na e-mail na: kontakt@splendear.com


Dane do zwrotu:


XL JEANS SP Z O.O.

ul Brukowa 6

91-341 Łódź


 

5. W przypadku wymiany produktu zostaw dowód zakupu, a my od razu po otrzymaniu przesyłki wyślemy do Ciebie paczkę z nowym produktem.

6. Darmowy zwrot lub wymiana produktu jest jednorazowym przywilejem dla klientów spełniających wspomniane kryteria. W sytuacji, gdy chcesz wymienić ponownie ten sam produkt odeślij go nas na powyżej podany adres.

 

TRYB REKLAMACJI

 

W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

 Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: (1) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; (2) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; (3) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów.  

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w postaci wypełnionego formularza zwrotu. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje na podstawie dowodu zakupu w postaci paragonu bądź faktury. Prosimy pamiętać, że bieg 14 dni liczony jest do momentu, gdy produkt trafi do sklepu dlatego też zachęcamy do wysyłania zamówień z dwudniowym zapasem.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot zamówienia. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.