Zwroty i Reklamacje

ZWROT I WYMIANA


 • Pamiętaj, że towar zawsze możesz zwrócić lub wymienić w ciągu 14 dni (liczonych od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostarczenia produktu do sklepu). Podstawą wymiany lub zwrotu jest paragon/faktura VAT.

• Towar nie może posiadać śladów użytkowania.

• Pamiętaj o tym żeby ostrożnie przymierzać produkty i ich nie zabrudzić, nie odrywaj też metek.

 

JAK ZWRÓCIĆ LUB WYMIENIĆ TOWAR?

1. Wydrukuj i wypełnij formularz zwrotu/wymiany. Jeśli go nie masz możesz pobrać dokument klikając tutaj. Zwrot lub wymiana produktu nie posiadającego wypełnionego formularza nie jest możliwa. Pamiętaj o wpisaniu swojego numeru konta na które mają zostać przesłane środki w formie zwrotu.

2. Jeśli w momencie składania zamówienia posiadałeś zarejestrowane konto w sklepie, zaloguj się przy użyciu swoich danych, a następnie wybierz zakładkę Zwroty/Reklmacje i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Jeśli chcesz wymienić produkt, dokonaj zwrotu i złóż nowe zamówienie na odpowiedni produkt.

W sytuacji, gdy wartość zwracanego bądź wymienianego produktu przekracza 250 zł zwrot jest całkowicie darmowy, natomiast jeśli nie spełniasz tego wymogu koszt zwrotu wynosi 14 zł i zostanie naliczony w momencie dokonywania zwrotu środków za zamówienie na Twoje konto. 

Usługa darmowej wymiany bądź zwrotu jest jednorazowa dla danego zamówienia, w przypadku ponownej wymiany bądź zwrotu produktu prosimy o zastosowanie się do warunków z punktu 3.

Zapakuj produkt, formularz zwrotu/wymiany oraz dowód zakupu do pudełka i szczelnie je zaklej. Zwrot bądź wymiana bez paragonu nie jest możliwa. W przypadku zwrotu bądź wymiany pamietaj, aby zapakować produkt w bezpieczne pudełko na przykład to w którym zostało do Ciebie dostarczone zamówienie co uniemożliwi zniszczenie produktu lub opakowania od producenta.


Masz pytania? Napisz do Nas na email: kontakt@splendear.com

 

3. Jeżeli nie nie posiadasz konta w sklepie odeślij nam zamówienie dowolną bezpieczną metodą na adres sklepu podany poniżej.

Zapakuj produkt, formularz zwrotu/wymiany oraz dowód zakupu do pudełka i szczelnie je zaklej. Zwrot bądź wymiana bez paragonu nie jest możliwa. W przypadku zwrotu bądź wymiany pamietaj, aby zapakować produkt w bezpieczne pudełko na przykład to w którym zostało do Ciebie dostarczone zamówienie co uniemożliwi zniszczenie produktu lub opakowania od producenta.

Zapakuj produkt, formularz zwrotu/wymiany oraz dowód zakupu do pudełka i szczelnie je zaklej. Zwrot bądź wymiana bez paragonu nie jest możliwa. W przypadku zwrotu bądź wymiany pamietaj, aby zapakować produkt w bezpieczne pudełko na przykład to w którym zostało do Ciebie dostarczone zamówienie co uniemożliwi zniszczenie produktu lub opakowania od producenta.

Masz pytania? Napisz do Nas na email: kontakt@splendear.com

 

S Invest Sp. z o.o. 

Ul. Osmańska 5, 02-823, Warszawa

NIP: 951-241-96-98

REGON: 365496656

Bank Millenium Numer konta: 

88 1160 2202 0000 0003 1357 0053

tel. kontaktowy: +48 781 140 040

 

5. W przypadku wymiany produktu zostaw dowód zakupu, a my od razu po otrzymaniu przesyłki wyślemy do Ciebie paczkę z nowym produktem.

6. Darmowy zwrot lub wymiana produktu jest jednorazowym przywilejem dla klientów spełnijących wspomniane kryteria. W sytuacji, gdy chcesz wymienić ponownie ten sam produkt odeślij go nas na powyżej podany adres.

 

TRYB REKLAMACJI

 

W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

 Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: (1) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; (2) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; (3) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów.  

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w postaci wypełnionego formularza zwrotu. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje na podstawie dowodu zakupu w postaci paragonu bądź faktury. Prosimy pamiętać, że bieg 14 dni liczony jest do momentu, gdy produkt trafi do sklepu dlatego też zachęcamy do wysyłania zamówień z dwudniowym zapasem.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot zamówienia. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Adres do zwrotów:

 

S Invest Sp. z o.o.

SKLEP SPLENDEAR.COM

ul. Osmańska 5

02-823 Warszawa

+48 781 140 040